Aryanic
صفحه اصلي > امور مالی > شهریه 15% 

شهریه 15%

 

دانشجویان عزیز :

1- در طول ترم  فرصت دارید با مراجعه به سامانه سجاد به آدرس www.edu.uast.ac.ir  نسبت به پرداخت بدهی 15% اقدام نمایید. و تمام اختیارات بدهی 15% بر عهده ستاد مرکزی واقع در تهران بوده و در صورت بدهی از ورود دانشجویان سایت جلوگیری نموده و ممکن است دانشجویان با مشکلاتی روبرو شوند.

2- پرداخت اتز طریق سامانه فقط مربوط به شهریه 15% بوده و واریز شهریه 85% از طریق مراجعه به بانک و تحویل فیش واریزی و یا با استفاده از کارتخوان مستقر در مرکز اقدام گردد.

3- دانشجویانی که در شرف فارغ التحصیلی می باشند بایستی با مراجعه به سامانه سجاد نسبت به تسویه کامل اقدام نمایند.

4- دانشجویان فارغ التحصیل پس از ثبت پرونده فارغ التحصیلی توسط واحد فارغ التحصیلان نسبت به پرداخت مبلغ 200000 ریال برای دانشجویان کارشناسی  و 150000 برای دانشجویان کاردانی از طریق سایت اقدام گردد( همانند پرداخت شهریه 15%) 

مبلغ دانشنامه نیز به حساب ستاد مرکزی تهران واریز می گردد و هزینه مربوط به صدور دانشنامه می باشد.