Aryanic
صفحه اصلي > دانش آموختگان > کانون دانش آموختگان 

کانون دانش آموختگان

 

کانون دانش آموختگان مرکز از سال 94 تشکیل و دانش آموختگان در رشته ها و مقاطع تحصیلی مختلف در کانون ثبت نام و ارتباط و تعامل دو طرفه مرکز و دانش آموختگان انجام می شود.

دانش آموختگانی که عضو کانون دانش آموختگان می باشند با شرکت در جلسات و نشست های مهم که در مورد مرکز تصمیم گیری می شود دعوت شده و از نظرات و آرای آنان در پیشبرد اهداف و برنامه های این مرکز استفاده می شود.

اعضای کانون دانش آموختگان با شرکت در جشن فارغ التحصیلی دانشجویان تجارب و آموخته های خود را در اختیار فارغ التحصیلان قرار داده و آنان را با بازار کار آینده ودر پیش بیشتر آشنا می کنند.

صفحه در دست طراحی